Çevre Politikamız

DemKim etkin çevre politikaları ile faaliyetlerinden kaynaklı çevreye olan etkilerini en aza indirmektedir.

Üretim prosesimizden kaynaklı;
Atık su, arıtma tesislerinde arıtılarak, yasal olarak belirlenen değerlere uygun şekilde ve ilgili müdürlükçe verilen deşarj izin belgesi kapsamında deşarj edilmektedir.
Atıklarımız, tehlikeli ve tehlikesiz olarak ayrıştırılarak geri dönüşüm tesislerine ve/veya lisanlı bertaraf firmalarına gönderilerek atıkların tekrar kullanımı ve güvenli şekilde bertarafı sağlanmaktadır.
Biyolojik çeşitliliğin devamı için su tasarrufu kontrol ve geliştirme politikaları uygulamaktayız. Bu uygulamaların başında son teknoloji makinelerin seçimi ve farklı kimyasal madde varyasyonları ile su tüketimimizi azaltmaktayız. Bu doğrultu da müşterilerimizle ortak projeler ve AR-GE çalışmaları yürütmekteyiz.